Σκαλωσια... το εργο μας

Η εταιρία μας διαθέτει την εμπειρία, την άριστη γνώση του αντικειμένου, που σε συνδιασμό με την σωστή οργάνωση εγγυάται την ασφαλή διεκπερέωση των έργων και ύστερα απο πολυετή εμπειρεία 15 ετών ειδικεύεται στην συναρμολόγηση, ενοικίαση και εγκατάσταση μεταλλικών ικριωμάτων, κερκίδων και εξέδρων.

Σκοπός της εταιρείας είναι να ανταποκριθούμε πλήρως
στις απαιτήσεις των πελατών καθώς και στις νέες ανάγκες δόμησης του κλάδου.
Η εταιρία μας διαθέτει την εμπειρία, την άριστη γνώση του αντικειμένου,
που σε συνδιασμό με την σωστή οργάνωση εγγυάται την ασφαλή διεκπερέωση των έργων.
Κώστας Γάτσιος

Σ.ΕΠ.Ι.Ε

Ο Σ.ΕΠ.Ι.Ε λειτουργεί υπό τη νομική μορφή του σωματείου – πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης του ν. 1712/1987 και ιδρύθηκε το έτος 2011.

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές, σύμφωνα με τον (ΕΛΟΤ)
EN-12810-1 en 12811-1 en39 en 74

Πιστοποιήση

Διάθεση όλων των απαραίτητων πιστοποιήσεων σύμφωνα και με την ΚΥΑ 16440/Φ10, 4/445 (ΦΕΚ 756Β/26-9-93)